Admission

सन २०२३-२४ साठी
!प्रवेश सुरु! प्रवेश सुरु!

        मुल्हेर व परिसरातील सर्व पालकांना सूचित करण्यात येते की, डांग सेवा मंडळ नाशिक संचलित जनता विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय मुल्हेर ता.बागलाण येथे दि. १५/०६/२०२३ पासून इयत्ता ५वी सेमी व मराठी माध्यमासाठी प्रवेश देणे सुरू आहे. तरी पालकांनी खालील कागदपत्र घेऊन आपल्या पाल्याच्या प्रवेश आजच निश्चित करावा.

प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्र
१.शाळा सोडल्याचा दाखला मुळप्रत व दोन झेरॉक्स
२. प्रगती पत्रक २झेरॉक्स
३. विद्यार्थ्याचे आधारकार्ड २झेरॉक्स
४. बँक पासबुक २झेरॉक्स
५. जातीचा दाखला २झेरॉक्स
६. उत्पन्नाचा दाखला २झेरॉक्स
७. पासपोर्ट फोटो २प्रती
८. संचयीका नोंद पत्रक
वरील कागदपत्र घेऊन आपल्या पाल्याच्या प्रवेश लवकरात लवकर घ्यावा.

        मुख्याध्यापक
जनता विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय मुल्हेर.

 

🌹 प्रवेश सुरू 🌹 प्रवेश सुरू🌹
💐💐💐🌹💐💐💐💐💐💐💐

डांग सेवा मंडळ नाशिक ,संचालित जनता विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,मुल्हेर येथे इयत्ता 11 वी कला,वाणिज्य व विज्ञान शाखेसाठीची प्रवेश प्रक्रिया गुरुवार दिनांक-15/06/2023 पासून सुरू होईल.पात्र विद्यार्थ्यांनी खालील कागदपत्रांसह महाविद्यालयात उपस्थित राहून आपला प्रवेश बुधवार दिनांक -26/06/2023 पर्यंत निश्चित  करावा.प्रवेशसंख्या मर्यादित असल्याने उशिरा येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार नाही याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी

📌 प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे 📌
1) प्रवेश अर्ज (कनिष्ठ महाविद्यालयात मिळेल)
2) इयत्ता 10 वी चा शाळा सोडल्याचा दाखला-मुळ प्रत व 2 झेरॉक्स
3) 10 वी चे गुणपत्रक-2 झेरॉक्स
4) आधार कार्ड(अपडेट असलेले)-2 झेरॉक्स
5) बँक पासबुक-2 झेरॉक्स
6) उत्पन्नाचा दाखला
7) पासपोर्ट साईझ फोटो-2
8) प्रवेश फी

प्राचार्य
जनता विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,मुल्हेर.